Sjita.com
致力于中国最专业的吉他教学网站

原来这里没有你( TXT文本格式 )

——————————————————————————-
歌曲名:原来这里没有你
歌手/乐队:陈奕迅
编配者(转载来源):网络
——————————————————————————-

Key=A

Intro:
|A |F#m D |A Dm |E D |

|A |